Cennik

Cennik usług księgowych

Miesięczna cena obsługi księgowej ustalana jest indywidualnie. Cena usługi uzależniona jest między innymi od::

 • charakteru prowadzonej działalności
 • liczby i stopnia skomplikowania operacji księgowych,
 • formy opodatkowania (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe),
 • liczby dokumentów.
 • merytorycznego wkładu w prowadzenie księgowości danej firmy
 • formy prawnej firmy (jednoosobowa działalność osoby fizycznej, spółka z o.o., itd.)
 • rodzaju prowadzonej działalności (handel, usługi, produkcja)
 • rodzaju dostarczanych dokumentów (export, import, wdt, WNT)
 • liczny wspólników
 • liczby pracowników
 • ilości użytkowanych środków trwałych
 • systemu czasu pracy
 • inne zagadnienia mające wpływ na pracochłonność obsługi tj. delegacje, różnice kursowe itp.

Cennik 2017/2018 do pobrania

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24