Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Usługi w zakresie prowadzenia PKPiR:
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
księgowanie w PKPiR,
ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencja wyposażenia,
rozliczenia z ZUS, US i urzędami,
prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
deklaracje VAT i VAT UE,
sporządzenie zeznania rocznego.

Przejdź do Cennika

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24