Pozostałe Usługi

Przygotowywanie raportów finansowych:
analiz finansowych,
kalkulacji kosztów,
przepływów pieniężnych,
pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
wystawianie not odsetkowych,
wystawianie not korygujących,
przygotowywanie wezwań do zapłaty,
nadzór nad inwentaryzacją,
raporty kasowe.

Przejdź do Cennika

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24