Ryczałt

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu:
ewidencja sprzedaży,
ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencja wyposażenia,
rozliczenia z ZUS i urzędami,
prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
deklaracje VAT i VAT UE,
sporządzanie rozliczenia rocznego.

Przejdź do Cennika

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24